• Kyrkan öppnas på söndagar

    Publicerades: 2020-08-20

    Söndag den 23 augusti återupptas gudstjänstfirandet i Hässelby Missionskyrka. Det innebär att Folkhälsomyndighetens rekommendationer iakttas. Gudstjänstbesökarna får sitta glest utspridda i kyrkorummet, inklusive läktaren, och inte överstiga 50 personer. Gudstjänsterna görs också tillgängliga på sociala medier.
    I samband med den första gudstjänsten hälsas pastor Jonatan Forsling välkommen in i sin tjänst. Samtidigt uttrycks tack till Johnny Jonsson för hans insatser som vikarierande församlingspastor.