• Vandringsgudstjänst på annandag påsk

    Publicerades: 2021-04-04

    Imorgon, på annandagen, finns möjlighet att delta i en vandringsgudstjänst vid Riddersvik. Vi kommer få röra oss genom påskens händelser i textläsningar och korta reflektioner. Första hållplatsen är på kullen ovanför den parkering som ligger till vänster om man svängt höger innan man nått fram till herrgården. Där finns möjlighet att ta emot nattvard. Sista hållplatsen i gudstjänsten kommer vara vid gläntan efter tempeludden (om man kommer från kolonilotterna och är på väg mot stallet). Gudstjänsten kan påbörjas mellan elva och tolv.