Babysång

Babysång är en samling för de allra minsta (0-1 år) med förälder.

Vi sjunger sånger, både de gamla från vår fina sångskatt och nyskrivna sånger anpassade för just den här verksamheten. Sånger med rörelser, dans till musik och spel på rytminstrument väcker babyns intresse för sång och musik och stärker bandet mellan barn och förälder.

Efter sångsamlingen finns tid för fika och gemenskap kring kaffebordet.