Barnen

Barnen hör Guds rike till. När Jesus får frågan om vem som är störst tar han ett barn och säger att "Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in" och vidare "och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn den tar emot mig".

I Hässelby Missionskyrka vill vi att barnen ska känna sig hemma och veta att de är viktiga för oss som gemenskap. Barnen bidrar precis som de vuxna till gemenskapen med sina tankar, tro, sina behov och färdigheter. Alla människor har rätt att tas på allvar och bli lyssnade på för vilka de är, inte för vad någon vill att de ska bli. I vår kyrka bidrar också barn med att sjunga, be och tala i gudstjänsten, dela nattvard och dela med sig av sina liv. I första delen av gudstjänsten talar vi ett enkelt språk för att alla ska förstå, barn som vuxen, kyrkan som ovan, nykommen eller uppvuxen i Sverige. Barn får också på föräldrars önskan eller på barnets önskan i samråd med föräldrarna bli medlemmar i Hässelby Missionsförsamling. Under hela veckan fylls kyrkan med barn, föräldrar och tonåringar som sjunger, går på scouterna, fikar och går på gudstjänst. Barn- och ungdomsarbetet bedrivs genom kyrkans barn- och ungdomsorganisation Equmenia Hässelby (tidigare SMU i Hässelby).