Barn och gudstjänst

Gudstjänsten är för alla oavsett ålder och bakgrund. I Hässelby Missionskyrka är barnen självklart också en del av den gudstjänstfirande församlingen. För de mindre barnen finns aktivitetspåsar. Som förälder ska man känna sig fri att gå in och ut i gudstjänsten med de mindre barnen efter deras behov. I gudstjänstens första del har vi ett moment som heter lucköppning där vi har ett särskilt tilltal till barnen. Efter lucköppningen får de barn som vill tända ljus och sen gå vidare till söndagsskolan. En gång i månaden har vi gudstjänst med alla åldrar då är det ingen söndagsskola utan barn och vuxna firar hela sin gudstjänst tillsammans.