Barnvälsignelse

I Hässelby Missionskyrka finns det möjlighet för föräldrar som inte vill döpa sina barn (utan vill låta dem själva välja dopet när de blivit äldre) att ändå få välkomna barnen till världen och Guds gemenskap. I en akt som kallas för barnvälsignelse blir barnet välkomnat och Guds välsignelse beds över barnet. Den akten kan vara en del av söndagsgudstjänst eller en mindre gudstjänst.