Bli medlem

Som medlem i församlingen välkomnas var och en som vill vara en del av den gemenskap som bekänner Jesus Kristus.
Barn kan bli medlemmar på förälders önskan. Läs mer om medlemskapet under "medlemmar". Har du funderingar kring medlemskap kontakta pastor i församlingen.