Dop

Dopet är ett sakrament, en helig handling som Jesus själv har uppmanat oss till. I dopet förenas den som döps med Jesus Kristus. I dopet finns löftet att Gud delar den döptes liv både i sorg och glädje, i död och liv. Dopet berättar om Jesus uppståndelse och att Jesus vill ge varje människa liv i överflöd. Genom dopet blir man också en del av den kristna gemenskapen.

I Hässelby Missionskyrka, döper vi små barn på föräldrars önskan. Vi döper också den som ännu inte är döpt och som själv uttrycker en vilja att bli döpt. Dop föregås av ett samtal med pastor om tron, dopet och församlingen. Dopet sker i söndagsgudstjänsten eller i en mindre gudstjänst.