Församlingsrådet

Församlingen är till sin uppbyggnad demokratisk. Årsmötet, medlemmarnas storforum, väljer en styrelse, som benämns Församlingsråd. Församlingsrådet möts ungefär en gång i månaden och kallar då och då till församlingsmöten där alla medlemmar har möjlighet att ta ställning inför viktigare beslut.