Gudstjänst

Gudstjänsten är församlingens centrum. Från kyrkans första tid har man samlats till gudstjänst på söndagen som är uppståndelsens dag. Gudstjänsten är ett möte med Gud och med andra människor som samlas kring Jesus Kristus.

I Hässelby Missionskyrka firas gudstjänst och söndagsskola på söndagar kl 11.00. Då samlas olika åldrar för att sjunga, be och leka inför Gud. I gudstjänsten finns utrymme för bön, lovsång, predikan, nattvard, dop, berättande ur livet och ur bibeln. I Hässelby Missionskyrka värnar vi om att barnen ska känna sig hemma i gudstjänsten och i början av gudstjänsten försöker vi tala ett enklare språk. En stund in i gudstjänsten kan de barn som vill få fortsätta sin gudstjänst i söndagsskolan. En viktig del i söndagsförmiddagen är att möta andra runt fikaborden på "kyrkkaffet". Vissa söndagskvällar firas också "innan natten kommer" som är en enkel kvällsandakt med nattvard.