Innan natten kommer

En eller två söndagskvällar i månaden kl. 19.30 firas en enkel kvällsandakt med nattvard. I denna andakt finns möjlighet att dela förbönsämnen och erfarenheter. I denna andakt är tystnaden och stillheten, egna eftertanken viktiga inslag.