Klädbytardag

En lördag per termin anordnar föreningen Equmenia Hässelby Klädbytardag. Det är många som vill köpa och sälja. Redan innan öppning så är det lång kö på kyrkbacken. Den som vill sälja måste anmäla sig innan på http://www.equmeniahasselby.se/loppis/

Med hjälp av många ideella kan detta stora arrangemang genomföras och 20% av omsättningen går till föreningen.