Konfirmation

Konfirmation är en möjlighet att fundera kring livet, ens egen tro och vad den kristna tron står för. Konfirmationsläsningen kan ske på olika sätt; med läger eller läsning hemma i kyrkan. Oftast går man i en konfirmationsgrupp under årskurs åtta men egentligen kan även vuxna som vill lära sig grunderna i kristen tro delta i konfirmationsundervisning. Just nu har vi ingen konfirmationsgrupp i kyrkan men är du intresserad så hör av dig till pastor Lisa Plantin så kanske vi kan starta en grupp eller hjälpa dig till andra bra konfirmationsgrupper.