Hässelby Missionskyrka

kyrkan

Hässelby Missionskyrka ligger väl synlig centralt i Hässelby Villastad, ganska nära Åkermyntans Centrum (Åbroddsvägen 47). Den lilla träkyrkan har blivit uppskattad för sin eleganta och intima utformning. Inte minst som vigselkyrka. Ritningarna gjordes av det välkända arkitektkontoret Höög och Morssning som skapade många av de större och numera exklusiva husen på Östermalm, Birkastaden och Vasastaden. Kyrkan är från 1926 och en tydlig exponent för den lätta och klassicistiska byggnadsstil som var populär i Sverige just vid denna tid; en stil som i internationella sammanhang fick namnet Swedish Grace. Vid sekelskiftet 2000 gjordes en varsam restaurering interiört som återgav kyrkorummet linjer från den ursprungliga interiören, något som försvunnit vid en tidigare renovering på 1960-talet. Stockholms stadsarkitekt kom att berömma initiativet som helt utfördes av frivilliga krafter.