Morgonbön

Varje tisdag kl. 10 är det samtal och bön i andaktsrummet. Under dessa samlingar läses något ur bibeln eller ur en bok om kristen tro och därefter förs ett samtal om det man har läst. Bönen för församlingen, för andra som önskar förböner och för världen är också en bärande del av denna samling. Efteråt kan den som vill stanna kvar på ett enkelt elvakaffe.