Musiklek

Musiklek är en sång och musiksamling för barn 4-6 år.

Vi sjunger olika sånger, många med rörelser.
Vi spelar på olika rytminstrument.
Vi dansar och rör oss till musik. Allt anpassat till en 4-6 åring och fungerar som förberedande till barnkörverksamheten som tar vid i åk 1.

Efter sångsamlingen så finns det fika till alla (även föräldrar som väntat).