Nattvard

Nattvarden är ett sakrament, en helig handling som Jesus själv har uppmanat oss till. I nattvarden är det Jesus Kristus som bjuder oss att komma nära honom och erfara Guds närvaro i bröd och vin. I nattvarden ger Jesus av sin kärlek, förlåtelse och liv till sina efterföljare. I Hässelby Missionskyrka inbjuds alla som vill komma Gud, Jesus Kristus, nära att ta emot bröd och vin. Barn och vuxna, övertygade och tvivlande, döpta och odöpta, vana och ovana gudstjänstbesökare, alla är välkomna när Jesus bjuder människor till sig. Nattvardens måltid förenar också kristna med varandra och uppmanar till att dela liv och bröd med varandra.