Pastor

Ordet pastor betyder herde och pastorns uppgifter är att ta hand om och leda församlingen. Pastorn har ett övergripande ansvar för gudstjänster och den kristna undervisningen, att förvalta sakramenten (dop och nattvard) och utföra andra kyrkliga handlingar som vigsel, barnvälsignelse och begravning. En pastor har tystnadsplikt och möter människor i samtal, själavård, bikt och andlig vägledning. Pastorer inom Equmeniakyrkan har en fyraårig utbildning med en teologie kandidatexamen.

Pastor Lisa Plantin är anställd av Hässelby Missionsförsamling och arbetar också för Equmenia Hässelby.