Samtal, själavård eller bikt

I ett själavårdande samtal finns utrymme för samtal om ditt liv, din oro, dina förhoppningar. Pastor har utbildning för och erfarenhet av fördjupade samtal och har tystnadsplikt. Ett själavårdande samtal kan både handla om det vardagliga och de stora existentiella frågorna. Oftast är det enskilda samtal men pastorn kan också möta ett par som vill samtala om sin relation. Någon gång då och då leder samtalet till ett behov av bikt, en möjlighet att inför Gud få be-känna och få förlåtelse. Kontakta pastor om du vill boka tid för samtal.