Småbarnsmusik

Småbarnsmusik är för barn 1-5 år med förälder eller annan vuxen.

Vi sjunger tillsammans. Nya och gamla sånger, Rör oss till musik och spelar på rytminstrument.

Välkomna en halvtimme innan sångstunden börjar. Då serveras fika och lekrummet står öppet.