Söndagsskolan

Söndagar 11-00 - 12.00

Efter att Barnens ljus tänts i gudstjänsten finns en söndagsskola i Hasselgården där barnen tillsammans med ledare pratar om Bibelns berättelser, sjunger och leker.