Vår tro

varan_tro

I Hässelby Missionskyrka bekänner vi oss till och tillber den treenige Guden; Skaparen, Sonen och Anden. Tron är fast förankrad i den världsvida kyrkans bekännelse som vi delar med alla de stora kyrkofamiljerna. Däremot finns inga formulerade trossatser i församlingen som alla måste ansluta sig till.

Vi vill uppmuntra varje människa att söka sin tro genom att läsa bibeln och vara en del av den kristna gemenskapen. Tron är individuell men tron växer i församlingsgemenskapen. De mångas tro formar församlingen och församlingens gemensamma tro bär oss när vi själva inte kan tro eller be. Ytterst får vi vila i att Gud bär oss oavsett hur stark vår tro är och hur våra liv ser ut.