Vigsel

I vigselgudstjänsten förenas två människor i äktenskap inför Gud och minst två vittnen. Äktenskapet utgår från ömsesidig kärlek, löfte om trohet och vilja att dela hela livet. I vigsel-gudstjänsten delas glädjen över kärleken och det äktenskap som ingås. Viktigt i vigselguds-tjänsten är förbönen och bönen om Guds välsignelse över dem som vigs samman och deras liv tillsammans.

Kyrkans pastor har vigselrätt och vigseln blir juridiskt bindande. Vigselgudstjänsten förbereds i samtal mellan dem som ska gifta sig och pastor. För medlemmar i Hässelby Missionskyrka står församlingen för vigselgudstjänsten. Även ickemedlemmar kan ha sin vigsel i kyrkan om det fungerar med kyrkans övriga verksamhet.