Barn och unga

Vi har en stor barn- och ungdomsverksamhet med musikgrupper, scouter, gaming, tonår och mycket mer! Verksamheten organiseras av Equmenia Hässelby som är en ideell organisation anknuten till riksorganisationen Equmenia.

Equmenia Hässelby arbetar för att erbjuda roliga och utvecklande fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i olika åldrar.

Föreningen bygger på fantastiska ledare som arbetar ideellt och ger av sin tid och sitt engagemang för att ge unga en rolig och meningsfull fritid. De arbetar för att förmedla ett kristet budskap och alla människors lika värde, samt för att skapa en miljö där alla som kommer till oss kan känna sig trygga och sedda. Läs mer om de olika grupperna på Equmenia Hässelbys hemsida: http://www.equmeniahasselby.se

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.