Glad sommar önskar pastorn

Tack alla som bidragit under våren. Vi ses på sommarandakt.

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till församlingens arbete under våren. I närvaro, ekonomiskt och med olika typer av insatser. Det är vi tillsammans som är kyrkan. Där alla har sina gåvor att bidra med i den helhet som är Kristi kropp. Där vi får dela glädje såväl som sorg, längtan såväl som oro. Där vi får bära varandra i omsorg och bön.

I söndags firades gudstjänst på lägergården Ensro där 36 personer, med en åldersskillnad på 88 år mellan yngsta och äldsta, samlats för midsommarläger. Några nyttjade också möjligheten att delta i gudstjänsten via zoom. Från och med söndag 2 juli möts vi till sommarandakter klockan 18. Där basgrupperna får forma sina gudstjänster och där många använder och prövar gåvor som man kanske inte plockar fram så ofta under resten av året.

Under sommaren har församlingsstyrelsen sommarjour, du kan gärna höra av dig till dem. Schema och telefonnummer har skickats via e-post. Från första augusti är både jag och Mary tillbaka i tjänst.

Den 27 augusti möts vi igen till 11-gudstjänst. Men redan dagen innan, den 26 augusti, möts vi i kyrkan för storstädning, gemenskap och mat.

Flera av oss kommer säkert mötas i sommarandakter under sommaren, men jag vill ändå passa på att önska en god och välsignad sommar där du får njuta av mycket av det goda som Gud har skapat.

Med önskan om Guds rika välsignelse!

/Pastor Jonatan Forsling