Nattvardsgudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst  i Equmeniakyrkan Hässelby! Temat denna söndag är "Hoppet & Tron". Jonatan Forsling predikar utifrån Efesierbrevet 1:18-21. Britta Ingmarsdotter spelar och sjunger. Efter gudstjänsten serveras kyrkfika.

Gospelmässa i Västerortskyrkan

Gemensam Gospelmässa i och tillsammans med Västerortskyrkan. 1st Garden Gospel under ledning av Anna Birgersson tar oss med i en enkel nattvardsgudstjänst med mycket musik. Medverkar gör också Lisa Plantin och Jonatan Forsling.

Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst i Equmeniakyrkan Hässelby! Temat denna söndag är "Guds mäktiga verk". Jonatan Forsling predikar. Mikael Skaghammar spelar och sjunger. Efter gudstjänsten serveras kyrkfika.

Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst i Equmeniakyrkan Hässelby! Denna söndag är det Palmsöndag och temat för gudstjänsten är "Vägen till korset". Christina Molin predikar. Staffan Bjessmo spelar och sjunger. Efter gudstjänsten serveras kyrkfika.

Nattvardsgudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst i Equmeniakyrkan Hässelby! Temat denna söndag är "Kristus - Herre över allt". Britta Ingmarsdotter spelar och sjunger. Efter gudstjänsten serveras kyrkfika.

Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst i Equmeniakyrkan Hässelby. Temat denna söndag är "Frälsning". Jonatan Forsling predikar utifrån Efesierbrevet 2:1-6. Mikael Skaghammar spelar och sjunger. Efter gudstjänsten serveras kyrkfika.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Du kan också använda följande URL för att bara visa händelserna med dina aktuella filter:

Kopierad!