Senast föregående Evenemang

Församlingsmöte

Den 2 juni efter gudstjänsten (ca kl 12:30) är det dags för församlingsmöte med flera viktiga frågor, bland annat föreslår församlingsstyrelsen att församlingen kallar en ny anställd. På dagordningen står: Projektet "Redo för livet", finansiering och rekrytering Information om enkät gällande äktenskapssyn Rapport från kassören  Förslag förändring BAS-grupper Rekrytering ungdomsledare ...