Middag & bön

Välkommen på middag och bön! Maten serveras från 18.00. Från 19.00 samlas de som vill i kyrksalen för bön och lovsång. Alla är välkomna! Skicka gärna en anmälan till middag@hasselby.com med information om eventuell specialkost, men har du missat att göra det är du välkommen ändå. 40 kr för...

Nattvardsgudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst  i Equmeniakyrkan Hässelby! Temat denna söndag är "Hoppet & Tron". Jonatan Forsling predikar utifrån Efesierbrevet 1:18-21. Britta Ingmarsdotter spelar och sjunger. Efter gudstjänsten serveras kyrkfika.

Gospelmässa i Västerortskyrkan

Gemensam Gospelmässa i och tillsammans med Västerortskyrkan. 1st Garden Gospel under ledning av Anna Birgersson tar oss med i en enkel nattvardsgudstjänst med mycket musik. Medverkar gör också Lisa Plantin och Jonatan Forsling.

Roder

Vårens Roder-kurs börjar. Mer information om Roder hittar du här Roder - Equmeniakyrkan Hässelby

Frukost med föreläsning

Sommaren 2022 gick Teresia Lenngren knappt 80 mil i Spanien. Många dagar blev det många steg i värme. Möjlighet för samtal och många tankar kom. Den 16/3 klockan 9:00 berättar Teresia om sin vandring. Från 8:30 serveras fika till självkostnadspris. Skicka gärna en anmälan till equmeniakyrkan@hasselby.com så att vi kan...

Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst i Equmeniakyrkan Hässelby! Temat denna söndag är "Guds mäktiga verk". Jonatan Forsling predikar. Mikael Skaghammar spelar och sjunger. Efter gudstjänsten serveras kyrkfika.

Middag & bön

Välkommen på middag och bön! Maten serveras från 18.00. Från 19.00 samlas de som vill i kyrksalen för bön och lovsång. Alla är välkomna! Skicka gärna en anmälan till middag@hasselby.com med information om eventuell specialkost, men har du missat att göra det är du välkommen ändå. 40 kr för...

Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst i Equmeniakyrkan Hässelby! Denna söndag är det Palmsöndag och temat för gudstjänsten är "Vägen till korset". Christina Molin predikar. Staffan Bjessmo spelar och sjunger. Efter gudstjänsten serveras kyrkfika.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Du kan också använda följande URL för att bara visa händelserna med dina aktuella filter:

Kopierad!