Roder

Unna dig några kvällars reflektion om ditt liv!

Roder är kursen om livet som hjälper dig att hålla kursen i livet. Liksom båtens roder ligger under ytan och styr kursen kan vi ha saker som ligger under ytan i våra liv och påverkar vår riktning. Kursen Roder handlar just om vår riktning i livet, om vår djupa längtan och våra mål. Vi tar oss an de krafter som ofta styr oss i fel riktning: Våra rädslor. Känslan av att inte duga. Svårigheter att försonas med det som varit.

En kurs består av sju tillfällen med två frivilliga uppföljningar en tid efter avslutad kurs. Rytmen är varannan vecka för att ge möjlighet att bearbeta mellan kurstillfällena.

En kväll med Roder börjar 18:00 med en enkel måltid som följs av en avslappningsövning, en kort temaföreläsning, tid för egen eftertanke, samtal i en mindre grupp och personliga slutsatser. Den egna reflektionen och samtalen får stor plats. I samtalet får du dela dina tankar utan att bli ifrågasatt eller kritiserad. Du får lyssna till andra. Känna igen dig och få nya perspektiv på det du brottas med.

Föredragen utgår från psykologi och allmän klokskap. De innehåller också en utvikning med kristen andlig vinkling på Roders olika teman. De två perspektiven hålls isär. Tanken är att alla ska kunna känna sig bekväma oavsett livsåskådning.

Varje kväll får du ett häfte med en sammanfattning av föredraget och även reflektionsfrågor. Där samlar du dina tankar. Där formulerar du dina beslut. Dessa häften sparar du i en pärm som du får vid kursstart.

Vi hoppas att deltagarna blir en skön mix av människor med olika erfarenheter och livssyn. Kanske en av dem är du? Och kanske ska du locka med en god vän och gå tillsammans?

Praktisk information

Kursstart är 11 mars och sista anmälningsdag är 1 mars. Antalet platser är begränsade.

Samtliga kurstillfällen är: 11 mars, 25 mars, 8 april, 22 april, 6 maj, 20 maj och 3 juni. Tiden är alltid 18:00-21:00.

Kursavgiften inklusive material och mat är 300 kr.

Vid frågor och för anmälan kontakta pastor Jonatan Forsling: jonatan@hasselby.com

Bra att tänka på

Under kursen kommer du förväntas tala om livet och existentiella frågor. Ibland rör det sådant som är svårt och tungt. Om du mår psykiskt dåligt är det bättre att vänta med Roder. Om behov av samtalsstöd uppstår under kursen finns vår pastor och vi kan också hjälpa dig med vidare kontakter.