Roder

Unna dig några kvällars reflektion om ditt liv!

Välkommen till Roder – en mötesplats för att utforska och bearbeta livets djup. Roder rör såväl vår längtan som sådant som kan hålla oss tillbaka likt rädsla och skam. I en trygg miljö ges möjligheten att både reflektera på egen hand och samtala och dela tankar utan att bli ifrågasatt eller kritiserad. Vår förhoppning är att Roder ska ge verktyg till att navigera och bearbeta det som ofta ligger dolt under ytan.

En Roder-kurs består av sju tillfällen som tar upp sju centrala livsteman:

  • Min riktning i livet
  • Modet att skapa ett rymligare livsutrymme
  • Min känsla av att inte duga
  • Min förmåga att försonas med det som varit
  • Mina förväntningar på kärlek och gemenskap
  • Min djupaste längtan
  • Mina mål i livet

Varje kurstillfälle börjar med en enkel måltid, ofta i form av soppa. Efter måltiden och en kort avslappningsövning ges en föredragning av kvällens tema. Föredragningen utgår från psykologi och allmän klokskap och avslutas med en spegling av temat ur ett kristet perspektiv. Efter föredraget ges utrymme för egen reflektion med stöd av ett reflektionshäfte följt av samtal i mindre grupper. Den egna reflektionen och samtalet i smågrupp är viktiga delar av Roder och i samtalen ges ett antal regler att förhålla sig till för att skapa en trygg miljö. Efter samtalet ges ett kortare tillfälle för sammanfattande egen reflektion följt av en avslutning. Hela kurskvällen tar tre timmar.

Roder är för dig som vill unna dig lite tid att reflektera över livet, vad du längtar efter och vad som kanske håller dig tillbaka. Roder hålls i kyrkan, men de ämnen som tas upp är viktiga för människors välbefinnande oavsett livsåskådning. Vi hoppas på en grupp med blandade erfarenheter och livssyn. Kanske är du en av dem?

Praktisk information

Kursstart är 26 augusti och sista anmälningsdag är 15 augusti. Antalet platser är begränsade.

Samtliga kurstillfällen är: 26 augusti, 9 september, 23 september, 7 oktober, 21 oktober, 4 november och 18 november.

Tid: 18.00-21.00

Kursavgiften (inklusive kursmaterial och mat): 300 kr.

Klicka här för att komma till anmälan.

Kontakta gärna pastor Jonatan Forsling (jonatan@hasselby.com) om du har frågor.