Ge en gåva

Equmeniakyrkan Hässelby är en folkrörelsekyrka. Det innebär att verksamheten bygger på enskilda människors frivilliga insatser.

Många i församlingen ställer upp som ledare, fixar kyrkkaffe, städar, gårdsskötare eller medverkar i gudstjänster som gudstjänstledare, sångare, musiker, kyrkvärd, och ljudtekniker – alla utan ekonomisk ersättning. Förutom alla ideella krafter har församlingen två anställda: pastor/församlingsföreståndare samt ungdomsdiakon.

Församlingsekonomin vilar helt på kollekter, kyrkoavgifter och autogiro från enskilda. Du kan också stödja vår lokala kyrka genom att ge en penninggåva.

  • Bankgiro: 835-6289
  • Swedbank: 8327-9, 4170019-6
  • Swish: 123 146 18 54