Bli medlem

Som medlem i församlingen välkomnas var och en som bekänner Jesus Kristus som frälsare och herre.

Att bli medlem betyder inte att man är färdig, att man har alla svar eller att man aldrig tvivlar. Att bli medlem uttrycker en vilja och en längtan att söka sig närmare Jesus som del av en lokal gemenskap. I

Equmeniakyrkans kyrkohandbok uttrycks det så här: Att bli medlem är ett sätt att visa tillhörighet, att få stöd och ge stöd, att bära och bli buren, att söka och möta Gud tillsammans med andra. 

I Equmeniakyrkan Hässelby välkomnas både vuxna och, på föräldrarnas önskan, barn som medlemmar. Det finns inget krav på att man ska vara döpt för att bli medlem, men dop och medlemskap hör ofta ihop. Önskar du bli medlem eller har funderingar kring medlemskap är du välkommen att kontakta församlingens pastor. Vare sig man är formell medlem eller inte är man välkommen att delta i alla de samlingar som ordnas av församlingen.