Gudstjänster

Gudstjänsten är församlingens centrum. Här söker och möter vi Gud tillsammans.

Equmeniakyrkan Hässelby firar gudstjänst på söndagar klockan 11:00. Där möts människor i olika åldrar och livssituationer för att be, sjunga och lyssna till Bibelns berättelser. Gudstjänsten är en plats både för vila och för utmaning. Här får vi samla kraft inför veckan som kommer, men också utmanas i mötet med varandra, världen och Guds ord. 

En gång i månaden firar vi nattvard. Lika ofta firar vi gudstjänst med alla åldrar, vilket kan innebära till exempel scoutgudstjänst eller medverkan från någon av våra barnkörer. Barnen är en självklar del av kyrkans gemenskap och även när det inte står “Gudstjänst med alla åldrar” i programmet innehåller gudstjänsten ett moment för barnen, ofta följt av söndagsskola för de som vill. Till gudstjänsten hör också gemenskapen kring fikaborden och nästan alla gudstjänster åtföljs av kyrkkaffe. 

Under sommaren, från första söndagen efter midsommar, ersätts de ordinarie gudstjänsterna av sommarandakter som hålls 18:00 på söndagskvällarna. 

I kalendern finns mer information om kommande gudstjänster.