Vår församling

Församlingen består av cirka 175 medlemmar, barn som vuxna, och är en av de 650 lokala församlingar som är anslutna till Equmeniakyrkan.

Equmeniakyrkan bildades 2011 av de tre kyrkosamfunden Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Våra rötter går alltså tillbaka till den svenska folkväckelsen.

Församlingen bildades 1911. Tidigare hette vi Hässelby Missionsförsamling men 2022 bytte vi namn till Equmeniakyrkan Hässelby.

Equmenia Hässelby

Varje vecka fylls kyrkan av barn och unga. Verksamheten drivs av Equmenia Hässelby som arbetar för att erbjuda roliga och utvecklande fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i olika åldrar. Aktiviteterna som erbjuds sträcker sig från musikgrupper för alla åldrar till scouting, gaming och tonår. Equmenia vill ge unga en rolig och meningsfull fritid samt förmedla ett kristet budskap och alla människors lika värde.

En folkrörelsekyrka

Verksamheten präglas av att församlingen vilar på folkrörelsegrund. På så sätt är vi folkets kyrka, där mycket av arbetet bärs upp av frivilliga krafter. Det innebär också att församlingens grundstruktur är föreningens. Församlingens högsta beslutande organ är årsmötet där alla medlemmar har rösträtt. Församlingsstyrelsen är beslutande och verkställande organ mellan årsmötena, och en rad grupper, utskott och råd arbetar på ideell basis. Regelbundet hålls församlingsmöten där medlemmarnas åsikter framförs och där större beslut tas. Församlingens ekonomi bygger på frivilliga gåvor. Pengar till verksamheten kommer från kollekter i Gudstjänsterna, frivilliga kyrkoavgifter, autogiro, kaffeserveringar, marknader och så vidare.