Vår verksamhet

Centralt i vår verksamhet är Gudstjänsterna, men inom församlingen pågår också mycket annat.

Här berättar vi om flera av de aktiviteter som sker regelbundet, men även de som sker lite mer sällan. Vi har allt från söndagsskola och bibelsamtal till Mötesplats Hasselgården och Tröskeln.

Vår verksamheten är öppen och du behöver inte vara medlem för att vara med på det som händer här.

Läs gärna mer i vårt senaste församlingsblad!