Vår historia

Församlingen bildades 1911 av en handfull Hässelbybor. De flesta av dem tillhörde några av de många handelsträdgårdsmästarfamiljer som etablerat sig i Hässelby kring sekelskiftet 1900.

Själva församlingsbildningen skedde i Villa Mamre hemma hos en trädgårdsmästare som var missionsförbundare. Villa Mamre finns fortfarande kvar och ligger bara ett hundratal meter från vår kyrkan.

Församlingen har alltsedan bildandet för mer än 100 år sedan vuxit. Just nu är medlemstalet ungefär 175. Men antalet barn och vuxna som tar del av Equmeniakyrkans utbud av gudstjänster, musik, barn- och ungdomssamlingar och annan verksamhet uppgår till fler än 550.

Först femton år efter församlingsbildningen, 1926, byggdes vår nuvarande kyrkan. Den lilla träkyrkan mitt i Hässelby är ritad av det välkända arkitektkontoret Höög och Morssing. Kyrkan har uppmärksammats av arkitekturhistoriker för sin välbevarade 1920-tals stil, både exteriört och interiört, den byggnadsstil som går under namnet Swedish Grace och som hade sin korta blomstring strax före den moderna funktionalismens inträde runt 1930. På 1970-talet byggdes Hasselgården i anslutning till Missionskyrkan, en byggnad som innehåller serveringslokaler, storkök, scoutlyor, lekrum och expeditioner.

2022 bytte vi namn från Hässelby Missionsförsamling till Equmeniakyrkan Hässelby.