Vår tro

En kyrka för hela livet – där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

Så lyder Equmeniakyrkans vision som också säger mycket om vår tro. Equmeniakyrkan Hässelby är en kristen församling där tron på Jesus är kärnan. Vi tror att Gud har uppenbarat sig i sin Son, Jesus, och att vi i honom ser vem Gud är och vad Gud vill. I Jesus visar Gud sin gränslösa kärlek till oss och sin längtan att vara nära oss. I Bibeln, bönen, gemenskapen och i livet får vi möjlighet att möta Jesus. Ett möte som förvandlar mig, dig och världen. Vi tror att Gud verkar i en värld som är brusten och att han många gånger gör det genom människor. Vi tror att Gud skänker den Helige Ande som gåva till var och en som tror och att vi får formas av och leva i Andens kraft. Vi tror att den kristna tron gör skillnad i våra liv, i vår omgivnings liv och i världen. 

Som del av den världsvida kyrkan sammanfattar vi, likt kristna i hela världen och i alla tider, vår tro i den apostoliska trosbekännelsen.