Församlingsforum och församlingsmöte

Frikyrkorörelsen banade en gång väg för demokratin i Sverige. Vår församling styrs genom direktdemokrati.

Varje medlem har en röst vid de återkommande församlingsmötena varav ett är församlingens årsmöte. Årsmötet väljer bland annat församlingens styrelse och vice församlingsföreståndare. Årsmötet beslutar om verksamhet och budget. Större löpande beslut tas av församlingsmötet.

Vi har dessutom församlingsforum några gånger varje år. Församlingsforumet är inte beslutande men är en viktig mötesplats, där medlemmar träffas och tillsammans får diskutera aktuella teman och frågeställningar.