Konfirmation

I konfirmationen funderar vi tillsammans över livets stora och små frågor.

Vi läser Bibelns berättelser och funderar på vad de har med oss att göra. Under konfirmationen finns möjlighet att både få kunskap om och uppleva den kristna tron. 

Konfirmandgruppen träffas en onsdagskväll, en lördag och en söndagsförmiddag varje månad för gemenskap och undervisning. Till detta kommer ett större läger och en eller två kortare hajker.

Vartannat år bjuder Equmeniakyrkan Hässelby in till konfirmation. Konfirmationsläsningen sker i samverkan med Immanuelskyrkan och lördagssamlingarna sker där. Konfirmationen är öppen för alla som går i årskurs 7 och uppåt. Det finns inga krav på att man ska vara döpt eller ha en tro. Vårens läsning startar 17.00 onsdagen den 24 januari och avslutas med konfirmationsgudstjänst söndagen den 8 september. För mer information eller anmälan kontakta pastor Jonatan Forsling: jonatan@hasselby.com. 18.30 den 7 december hålls en infoträff för intresserade konfirmander och föräldrar i Immanuelskyrkan på Kungstensgatan 17.